კატეგორიები

პარტნიორობა

ძალაშია 15/12/2019 დან

ჩვენთან პარტნიორობა ძალიან მარტივი და მოსახერხებელია, თუ თქვენი კომპანია აწარმოებს პროდუქციის იმპორტს ან ადგილზე წარმოებას და გაქვთ სურვილი თქვენი პროდუქცია გაიყიდოს ჩვენს პლატფორმაზე ამისთვის საწიროა კომპანია და პროდუქტი აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს.

მოთხოვნები

  1. პარტნიორი — პარტნიორობა შესაძლებელია კომპანიასთან რომელიც თავად წარმოადგენს პროდუქციის მწარმოებელს ან იმპორტიორ კომპანიას და უპირობოდ აქვს უფლება და შესაძლებლობა შემოგვთავაზოს პროდუქცია ბაზარზე ყველაზე დაბალ ან მასთან გათანაბრებულ ფასად.
  2. ხარისხი — პროდუქციის ხარისხი სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ხარისხს და ამავდროულად შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს.
  3. გარანტია — ყველა პროდუქტს რომელზეც მოხდება შეთანხმება და თანამშრომლობა აუცილებლად უნდა გააჩნდეს მწარმოებლის ან მომწოდებელი კომპანიისგან გარანტია, გარანტიის ხანგძლიობა ყველა პროდუქტზე შესაძლოა იყოს ინდივიდუალური და ნაჩვენებია პროდუქტის აღწერილობაში.
  4. ნაშთები — პარტნიორი კომპანია ვალდებულია კონკრეტული პროდუქტის მის ნაშთში ამოწურვამდე გვაცნობოს ამის შესახებ რათა ჩვენ მოვახდინოთ შესაბამისი პროდუქტის ჩახსნა გაყიდვის სისტემიდან.

დამატებით:

თანამშრომლობის დასაწყებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ .

579 58 58 88
579 53 53 33